บางประวัติเป็นเฉพาะสมาชิกที่ปรากฏS. (กรุณา Login)

drfatimaahmed 

 
ชื่อเล่น : drfatimaahmed
อายุ : 30
มาจาก : Phnom Penh, Cambodia
สัญชาติ :  Cambodia
ฉันกำลังมองหา...
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, เพื่อน, แต...

Jibbyme 

 
ชื่อเล่น : Jibbyme
อายุ : 38
มาจาก : Prakanong, Thailand
สัญชาติ :  Thai
ฉันกำลังมองหา...
หาคู่ หลังจากนั้นอาจแต่งงาน, แ...

gianfranco 

 
ชื่อเล่น : gianfranco
อายุ : 58
มาจาก : Modica, Italy
สัญชาติ :  Italiana
ฉันกำลังมองหา...
หาคู่ หลังจากนั้นอาจแต่งงาน, เ...

wait 

 
ชื่อเล่น : wait
อายุ : 49
มาจาก : Nakhon Ratchasima
สัญชาติ :  Thaniland
ฉันกำลังมองหา...
หาคู่ หลังจากนั้นอาจแต่งงาน แล...

karsten 

 
ชื่อเล่น : karsten
อายุ : 32
มาจาก : Aachen, Germany
สัญชาติ :  German
ฉันกำลังมองหา...
พูดคุย.

Thaya 

 
ชื่อเล่น : Thaya
อายุ : 39
มาจาก : Bangkok, Thailand
สัญชาติ :  Thai
ฉันกำลังมองหา...
หาคู่ หลังจากนั้นอาจแต่งงาน, เ...

johnjerry 

 
ชื่อเล่น : johnjerry
อายุ : 49
มาจาก : Kuala Lumpur, Malaysia
สัญชาติ :  Usa
ฉันกำลังมองหา...
จดหมาย หรือ อีเมลล์, เพื่อน, แ...

irnmntnone 

 
ชื่อเล่น : irnmntnone
อายุ : 63
มาจาก : Green Bay, United States
สัญชาติ :  Usa
ฉันกำลังมองหา...
จดหมาย หรือ อีเมลล์, หาคู่ หลั...

Olizh 

 
ชื่อเล่น : Olizh
อายุ : 26
มาจาก : Zurich, Switzerland
สัญชาติ :  Schweiz
ฉันกำลังมองหา...
จดหมาย หรือ อีเมลล์, หาคู่ หลั...

markos84 

 
ชื่อเล่น : markos84
อายุ : 30
มาจาก : Zagreb, Croatia
สัญชาติ :  Croatian
ฉันกำลังมองหา...
เพื่อน และ อะไรก็ได้.

1 2 ( หน้า 3 ) 4 5 6 7 8 9 10 ...