บางประวัติเป็นเฉพาะสมาชิกที่ปรากฏS. (กรุณา Login)

Boomer 

 
ชื่อเล่น : Boomer
อายุ : 65
มาจาก : Toronto, Canada
สัญชาติ :  Canadian
ฉันกำลังมองหา...
หาคู่ หลังจากนั้นอาจแต่งงาน แล...

sena 

 
ชื่อเล่น : sena
อายุ : 54
มาจาก : Paris, France
สัญชาติ :  French
ฉันกำลังมองหา...
อะไรก็ได้.

Noi 

 
ชื่อเล่น : Noi
อายุ : 39
มาจาก : Surin, Thailand
สัญชาติ :  Thai
ฉันกำลังมองหา...
จดหมาย หรือ อีเมลล์, หาคู่ หลั...

Dieter 

 
ชื่อเล่น : Dieter
อายุ : 53
มาจาก : Radolfzell, Germany
สัญชาติ :  German
ฉันกำลังมองหา...
จดหมาย หรือ อีเมลล์, หาคู่ หลั...

Nok 

 
ชื่อเล่น : Nok
อายุ : 40
มาจาก : Bangkok, Thailand
สัญชาติ :  Thai
ฉันกำลังมองหา...
จดหมาย หรือ อีเมลล์, หาคู่ หลั...

jockelino 

 
ชื่อเล่น : jockelino
อายุ : 69
มาจาก : Ueberlingen, Germany
สัญชาติ :  German
ฉันกำลังมองหา...
แต่งงาน และ เฟื่อนแก้เหงา.

paul 

 
ชื่อเล่น : paul
อายุ : 60
มาจาก : Manchester, United Kingdom
สัญชาติ :  Irish
ฉันกำลังมองหา...
อะไรก็ได้.

Martin 

 
ชื่อเล่น : Martin
อายุ : 53
มาจาก : Munich, Germany
สัญชาติ :  German
ฉันกำลังมองหา...
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ ทำกิจกร...

Lars 

 
ชื่อเล่น : Lars
อายุ : 46
มาจาก : Hamburg, Germany
สัญชาติ :  German
ฉันกำลังมองหา...
ทำกิจกรรมร่วมกัน และ เฟื่อนแก้...

Thomas 

 
ชื่อเล่น : Thomas
อายุ : 52
มาจาก : Konstanz, Germany
สัญชาติ :  German
ฉันกำลังมองหา...
หาคู่ หลังจากนั้นอาจแต่งงาน.

2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 ( หน้า 2423 )